Limperg instituut

Essaybundel Statistical Auditing

Om interesses en passies van de Stuurgroep Statistical Auditing te delen met een breder publiek heeft de stuurgroep een Essaybundel samengesteld. Doel van deze bundel is een beeld geven van het werk van de Stuurgroep door te verwijzen naar wetenschappelijk en praktisch onderzoek op het gebied van statistical auditing en de modellering van de beslissingen in het controleproces.
Deze verzameling van artikelen en columns geeft een prachtig overzicht van de verschillende technieken in de controle van verantwoordingen waarin statistische data-analyse een rol speelt.

Sinds 1991 komt de Stuurgroep iedere 6 weken bijeen als een informeel gezelschap van statistici en accountants, die geïnteresseerd, zelfs gepassioneerd, zijn in de combinatie van auditing en statistiek, kortweg Statistical Auditing. Sinds 2007 organiseert de Stuurgroep jaarlijks een symposium onder auspiciën van het Limperg Instituut.