Limperg instituut

Veel afwijkingen verwacht – wat nu?

Limperg Symposium Statistical Auditing 2019

“Veel afwijkingen verwacht – wat nu?”

Vrije Universiteit Amsterdam, Auditorium,
De Boelelaan 1105,
1081 HV, Amsterdam

22 mei 2019

VU-logo

Limperg instituut, Stuurgroep Statistical Auditing

Amsterdam, maart 2019

L.S.

Tijdens de afgelopen elf symposia is veelvuldig besproken of en hoe accountants hun gegevensgerichte controle efficiënter kunnen maken als vermoed wordt, of vastgesteld is, dat de kwaliteit van de te controleren populatie gunstig is ten opzichte van de gestelde norm. Steekproeven, bijvoorbeeld, werken het meest efficiënt als er geen fouten worden verwacht en gevonden. Maar wat nu als al bekend is dat de populatie een onaanvaardbaar percentage fouten bevat? Dan maar integraal controleren? Als dat geautomatiseerd zou kunnen, was dat al lang te verkiezen geweest boven welke steekproef dan ook.

Tijdens het twaalfde symposium van de Stuurgroep Statistical Auditing op 22 mei 2019 zullen verschillende sprekers vanuit verschillende invalshoeken op dit onderwerp verder ingaan. Wat kan de statistiek bieden? Kunnen we met brute rekenkracht het kaf van het koren scheiden? Twee praktijkcasussen worden getoond waarin alles uit de kast is gehaald om tot een bevredigend oordeel te komen. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag hoe dergelijke situaties te voorkomen zijn, door data te behandelen als een grondstof voor de organisatie.

Er zijn 3 PE-punten (voor AA, RA, en RE) aan het symposium verbonden, en toegang is gratis.

Met vriendelijke groet,

Voor het Limperg Instituut
Prof. dr. T.L.C.M. Groot
(bestuursvoorzitter)

Voor de Stuurgroep Statistical Auditing
Prof. dr. J.J.M. de Swart MBA
(voorzitter)