Limperg instituut

Sprekers 2021

Sprekers

Prof. dr. J.J.B. (Jacques) de Swart MBA
De missie en passie van Jacques is het ontsluiten van de pracht en kracht van wiskunde op grootse en meeslepende wijze. Vanuit diverse rollen probeert hij deze missie te volbrengen: als voorzitter van de Stuurgroep Statistical Auditing die dit symposium organiseert, als hoogleraar Toegepaste Wiskunde aan Nyenrode Business Universiteit en als consultant binnen PwC NL waar hij verantwoordelijk is voor de Data Analytics groep binnen Consulting. Jacques heeft een achtergrond als programmeur en wiskundige.

Angelique Koopman
Haar passie is de toepassing van data-analyse en process mining in de context van continuous monitoring & auditing. Het vraagstuk innovatie in de accountantscontrole is hierbij een belangrijke drijfveer. Angelique is als partner werkzaam voor EY & Tilburg University en is bezig met een proefschrift over het toepassingen van een innovatieve controleaanpak in ons digitale tijdperk.
Download: Download presentatie (PDF)

Koen Derks
Koen Derks is promovendus aan Nyenrode. Hij richt zich op het toepassen van Bayesiaanse statistiek binnen auditing. Zijn (co–)promotores zijn Ruud Wetzels (Nyenrode), Jacques de Swart (Nyenrode) en Eric Jan Wagenmakers (UvA). Bayesiaanse staistiek maakt het mogelijk om controlebewijs te stapelen in de analyse, wat productief toepasbaar is bij auditing. Koen implementeert zowel klassieke en Bayesiaanse statistische methoden in de auditmodule van het open source pakket JASP: www.jasp stats.org.
Download: Download presentatie (PDF)


Extra Bestanden

Paul van Batenburg:
CV en samenvatting symposium 26 mei 2021 (PDF)Tooling stat aud 26 mei 2021 (PDF)