Limperg instituut

Voordrachten 2022

Voordrachten 2022

Eric-Jan Wagenmakers: Bayesiaans delen van informatie tussen groepen
Het kan verleidelijk zijn om homogene subgroepen apart te analyseren. Deze methode is echter suboptimaal in het geval dat de subgroepen een zekere gelijkenis tot elkaar vertonen. In dit geval kan informatie van de ene groep gebruikt worden om sneller iets te leren van de andere groep. Een Bayesiaans hiërarchisch model is in staat om de mate van gelijkenis te bepalen, en op basis daarvan de schattingen van de subgroepen aan te passen. Deze presentatie beoogt aan de hand van een concreet voorbeeld een algemeen overzicht te geven van de basisprincipes van Bayesiaans hiërarchisch modelleren.
Download PDF

Peter Waas: Homogeen, of niet?
In de praktijk vinden regelmatig gesprekken of discussies plaats over de homogeniteit van de populatie. In deze presentatie wordt ingegaan op de materiële betekenis van de term ‘homogeniteit’ in het kader van een populatie waaruit een geldsteekproef is getrokken. Daarbij komen ook een berechte casus en de overwegingen en conclusies van de rechters van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch aan de orde. (WFR 2022/8)
Download PDF

Paul van Batenburg: Een verantwoording op basis van twee gegevenspopulaties en vice versa
Paul zal twee tegenovergestelde situaties behandelen: hoe om te gaan met een verantwoording die is afgeleid uit (twee of meer) los van elkaar staande gegevensverzamelingen en hoe om te gaan met een gegevensverzameling waaruit meer dan een verantwoording wordt afgeleid? Voor beide situaties laat hij Excel tools zien, toegepast op praktijkvoorbeelden. De onderliggende theorie is afkomstig uit het proefschrift van Trevor Stewart uit 2013.
Download PDF

Michiel Kranenborg: Risicostratificatie bij de controle van data-elementen in een grote populatie van financiële instrumenten
Michiel zal aan de hand van een praktijkcasus bij een financiële instelling de toegevoegde waarde van een gestratificeerde steekproef ten opzichte van een niet-statistische steekproef laten zien. Bij de controle van de rapportage aan de toezichthouder moeten uitspraken worden gedaan over eigenschappen van een grote portefeuille financiële instrumenten. Spreker zal aan de hand van een vergelijking tussen de controle 2020 en de controle 2021 laten zien dat de gestratificeerde steekproef leidt tot duidelijkere uitkomsten van de controlewerkzaamheden, en bovendien de financiële instelling een beter inzicht geeft in de mogelijkheden voor versterking van de interne beheersing. Daarnaast zal spreker ingaan op de wijze waarop de stratificatie is uitgevoerd.
Download PDF

Koen Derks: Een Bayesiaanse blik op gestratificeerde steekproeven heeft voordelen voor de auditor
In deze bijdrage worden drie belangrijke vorm van voorkennis behandeld die de auditor kan incorporeren in een gestratificeerd steekproefonderzoek. Als eerste kan de auditor uitzoeken of er informatie beschikbaar is over de foutkans in de populatie. De tweede vorm van voorkennis heeft betrekking op in hoeverre er informatie kan worden gedeeld tussen de verschillende strata. Als laatste kan de auditor bekijken of het mogelijk is om relevante karakteristieken van de data toe te voegen aan de evaluatie. Vervolgens wordt besproken hoe met behulp van deze vormen van voorkennis modellen voor de evaluatie van gestratificeerde steekproeven gebouwd kunnen worden.
Download PDF