Limperg instituut

Sprekers 2023

Drs. Michael Zuur EMIA
Michael richt zich op de gehele data keten binnen financiële organisaties. Van het goed inrichten van je data organisatie en het borgen van een goede data kwaliteit, tot aan het juist gebruiken van deze data om complexe problemen mee op te lossen. Hij is consultant binnen PwC NL waar hij verantwoordelijk is voor het FS gedeelte van de Data Analytics groep binnen
Consulting. Michael heeft een achtergrond als econometrist en operational auditor.

Dr. Partha S. Mohapatra
Dr. Partha S. Mohapatra has a very global academic experience, having taught in India, UAE, France, and the USA. He has held editorial board positions including at Auditing: A Journal of Practice and Theory, and Issues in Accounting Education. His research is well acclaimed, and he has presented on machine learning and text analytics have been presented in several faculty workshops.

Ir. Ferry Geertman RE
Ir. Ferry Geertman RE is managing director bij de KEY Group. Vanuit zijn achtergrond als toegepast wiskundige heeft hij ruime ervaring met data-analyse waaronder het opzetten en evalueren van steekproeven als onderdeel van de interne en externe controle. Ferry doceert aan Nyenrode het vak Data Science voor accountants en controllers.

Drs. Tim Haarman
Tim Haarman is Data Scientist bij de Nederlandsche Bank. Als expert bij de Data Science Hub werkt hij mee aan data-gerelateerde vraagstukken voor de hele organisatie. Het doel van zijn projecten is in het algemeen om met moderne technieken als Machine Learning data te analyseren, waardoor er betere en efficiëntere besluitvorming kan plaatsvinden. Tim heeft Kunstmatige Intelligentie
gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dr. Bas Testerink (Nationale politie)
Bas stond aan de wieg van het Nationaal Politielab AI (NPAI). Het NPAI is een samenwerking met universiteiten om state-of-the-art AI te onderzoeken op toepasbaarheid en gewenstheid voor de politie. Bas coördineert binnen het NPAI het onderzoek en geeft leiding aan de datawetenschappers die werken aan de valorisatie van de wetenschappelijke resultaten. Zijn persoonlijke expertise en interesse ligt bij het combineren van verschillende type A.I. technieken voor het behalen van machine autonomie.

Dr. Sara Jahfari (Nationale Politie)
Sara houdt zich binnen de politie bezig met de potentie, verantwoording en uitlegbaarheid van complexe algoritmes. Ze is onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het kwaliteitsproces rondom het gebruik van A.I. en de functie van kennisdistributie. Ze heeft een achtergrond in de wetenschap waar ze – naast lesgeven en begeleiding van PhD studenten – o.a. werkte aan de ontwikkeling van mathematische modellen ter beschrijving van menselijke gedrag en het inzichtelijk maken van communicatiepatronen in ons brein (door het schatten van netwerken).