Limperg instituut

“Back to basics”

“Back to Basics”

Limperg Symposium Statistical Auditing 2017

Vrije Universiteit Amsterdam, Auditorium,
De Boelelaan 1105,
1081 HV, Amsterdam

17 mei 2017

VU-logo

Limperg instituut, Stuurgroep Statistical Auditing

Amsterdam, April 2017

Hierbij nodigt de Stuurgroep Statistical Auditing, verbonden aan het Limperg Instituut, u uit voor het tiende Symposium Statistical Auditing. Het thema is “Back to Basics”.

Financial Audit heeft als doel redelijke zekerheid te krijgen over de getrouwheid van de financiële verantwoording van een organisatie. Men mag verwachten dat door de aanpak van zo’n audit, zowel die getrouwheid, als de redelijke zekerheid erover, in getallen worden uitgedrukt.

De term ‘basics’ in het thema van het symposium slaat op de uitgangspunten, de modellen, voor het toepassen van kwantitatieve modellen in auditing. De presentaties op het symposium maken gebruik van de grondbeginselen van kwantitatieve analyse zoals statistiek en data-analyse.

De ‘basics’ hebben dus betrekking op de onvervangbare interne beheersing, de niet omkeerbare invloed ervan op risicoanalyse, de keuze om op een deelpopulatie een geld- of een postensteekproef uit te voeren, dan wel een (kwantitatief onderbouwde) substantive test met cijferanalyse (= analytical review) uit te voeren.

Er zijn 3 PE-punten (voor AA, RA, RE, en RB) aan het symposium verbonden, en toegang is gratis

Met vriendelijke groet,

Voor het Limperg Instituut                   Voor de Stuurgroep  Statistical  Auditing

Prof. dr. T.L.C.M. Groot                         Prof. dr. J.J.M. de Swart MBA

(bestuursvoorzitter)                               (voorzitter)