Limperg instituut

CV Sprekers

Peter Waas is hoofd van het team vaktechniek binnen de Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Hij was o.m. nauw betrokken bij de totstandkoming van de Controleaanpak Belastingdienst en de ontwikkeling van horizontaal toezicht door de Belastingdienst. Hij is tevens docent Statistical Audit aan Nyenrode Business Universiteit. Peter is lid van de Stuurgroep Statistical Auditing van het Limperg Instituut.

 

Wouter Gerards doceerde na zijn afstuderen in de financiële economie in 2009 econometrie aan de universiteit van Maastricht. Sinds 2010 is hij werkzaam bij het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijn hoofdtaak is het ontwerpen van steekproeven en de daarbij behorende controleonderzoeken. Hierbij heeft hij in samenwerking met Ed Broeze de huidige controlemethodiek ontwikkeld.

 

Remko Geveke is sinds 1996 aan Deloitte verbonden en adviseert veel cliënten op het gebied van tax control. Sinds 2013 is Remko landelijk betrokken bij veel opdrachten voor cliënten waarbij steekproeven worden ingezet om de tax control te monitoren. Hij gaat in op de redenen waarom cliënten hem inhuren: welke toegevoegde waarde zien cliënten in zelfcontrole?

 

Ger Roeleven Als toezichthouder bij DNB geeft Ger Roeleven invulling aan de prudentiële toezichtvereisten uit de Europese regelgeving. Binnen het Single Supervisory Mechanism (SSM) stelsel van de Europese Centrale Bank leidt hij als Head of Mission datagerichte “on site” onderzoeken naar de door banken afgelegde verantwoording. Daarnaast gebruiken Ger en zijn collega’s bij DNB intensief gegevens van banken voor gerichte analyses.

 

Jaap Wijnker Na een opleiding Sociale Geografie aan de KUN is Jaap in 1987 gestart bij de Milieugroep van Deloitte. In 1992 stapte hij over naar KPMG Sustainability waarvan hij in de periode 2007-2011 managing partner was. Sindsdien werkt hij bij KPMG Health, waar zijn focus ligt op governance, risk, compliance en controle. en in het bijzonder de thema’s privacy, kwaliteit & veiligheid en rechtmatigheid. In het licht van het laatste onderwerp is Jaap betrokken bij diverse opdrachten die als doel hebben om de schakels tussen VWS, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa te verbeteren. Een bijzondere groep van opdrachten zijn pilots op het gebied van horizontaal toezicht tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.