Limperg instituut

“Horizontaal Toezicht”

“Horizontaal Toezicht”

Limperg Symposium Statistical Auditing 2016

Vrije Universiteit Amsterdam, Auditorium,
De Boelelaan 1105,
1081 HV, Amsterdam

Heeft plaats gevonden op 25 mei 2016

VU-logo

Limperg instituut, Stuurgroep Statistical Auditing

Amsterdam,

L.S.

De term Horizontaal Toezicht begint steeds vaker op te duiken; om diverse redenen, zoals het voorkomen van dubbel werk door verantwoordingsplichtige en controleur. De controleur wordt toezichthouder en de verant-woordingsplichtige schakelt een (interne of externe) derde partij in om assurance te leveren over de verantwoording. Deze (her-) verdeling van rollen heeft consequenties voor de verantwoordelijkheden van betrokken partijen, maar roept ook vragen op over de techniek van controle en toezicht daarop. Hoe stelt de controleur, die toezichthouder is geworden, nu vast dat de partij die de controle heeft uitgevoerd tot een deugdelijke grondslag is gekomen?

Veel verantwoordingsplichtigen zijn – met hulp van externe adviseurs – overgegaan op het opschonen van hun gegevens met data-analyses op vooraf te definiëren en te identificeren risico’s, maar de vraag is hoe daar bij de volgende controle op te steunen.

In de Zorgsector is een protocol tot stand gekomen dat te zien is als een samenstel van risicogerichte kritische deelwaarnemingen. Ervaart de sector dit als een verbetering? Welke rol speelt data-analyse?
De Belastingdienst zet vooral in op aselecte steekproeven en propageert een geïntegreerde steekproef. Daarmee zouden verantwoordingsplichtigen niet alleen objectief en transparant kunnen laten zien, dat de aangiften voldoen aan wet- en regelgeving en vrij zijn van materiële fouten, maar in feite de gehele interne beheersing voorzien van controle-informatie ten behoeve van (alle) andere controleurs en toezichthouders. Zijn verantwoordingsplichtigen nu werkelijk zo enthousiast over deze geïntegreerde steekproef als de Belastingdienst beweert?

 

Met vriendelijke groet,

 

Voor het Limperg Instituut                   Voor de Stuurgroep  Statistical  Auditing

Prof. dr. T.L.C.M. Groot                         Prof. dr. J.J.M. de Swart MBA

(bestuursvoorzitter)                               (voorzitter)