Limperg instituut

Auditkwaliteit – Wanneer is er genoeg gecontroleerd?

Limperg Symposium Statistical Auditing 2018

“Auditkwaliteit – Wanneer is er genoeg gecontroleerd?”

Vrije Universiteit Amsterdam, Auditorium,
De Boelelaan 1105,
1081 HV, Amsterdam

23 mei 2018

VU-logo

Limperg instituut, Stuurgroep Statistical Auditing

Amsterdam, maart 2018

L.S.
Met een controle van de financiële overzichten, zoals een jaarrekening, voegt een accountant informatie toe aan die overzichten ten behoeve van de belanghebbenden. Als de accountant een goedkeurende verklaring geeft mogen deze belanghebbenden ervan uitgaan dat de overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten. Als ondersteuning van dat oordeel moet de accountant controle-informatie, bewijs dus, hebben verkregen. Wanneer is dit bewijs voldoende?

Door gebruik te maken van wiskundige methoden en technieken, waaronder statistiek en andere vormen van data-analyse, kan een accountant nagaan of hij voldoende werk heeft gedaan om zijn oordeel te onderbouwen. Het accountantswerk wordt daarmee transparant en reproduceerbaar, en daardoor accountable.

De Stuurgroep Statistical Auditing nodigt u uit voor haar elfde symposium, met als thema “Auditkwaliteit – wanneer is er genoeg gecontroleerd?”. Op het symposium zullen verschillende sprekers elk vanuit hun eigen invalshoek en achtergrond laten zien hoe het kwaliteitsaspect ‘voldoende controle-informatie’ objectiveerbaar wordt gemaakt. Er zijn 3 PE-punten (voor AA, RA, en RE) aan het symposium verbonden, en toegang is gratis.

Met vriendelijke groet,

Voor het Limperg Instituut Voor de Stuurgroep Statistical Auditing

Prof. dr. T.L.C.M. Groot Prof. dr. J.J.M. de Swart MBA

(bestuursvoorzitter) (voorzitter)