Limperg instituut

Samenvattingen

Hein Kloosterman: Model voor modellen,
dat is het netwerkmodel dat gepresenteerd wordt. Het transactiemodel, het schillenmodel en het ‘doos met geld’-model zijn de basis, de logica, voor het invullen van de mogelijkheden voor statistiek in auditing. Daarmee zijn de componenten, de onvervangbare interne beheersing, de middelen om de voortdurende werking ervan vast te stellen en de verschillende manier om de gegevensgerichte controle-activiteiten uit te voeren in één holistisch kader geplaatst. De andere presentaties laten zien dat de aanvulling van de modelbouw met statistiek leidt tot een universele aanpak van de financiële controle.

 

Ferry Geertman: Van onvervangbare interne beheersing tot data-analyse
Interne beheersing is zeer belangrijk. Maar, hoe moet de financial auditor de interne beheersing in samenhang met IT toetsen? Wat is ‘onvervangbare interne controle’ en waarom is dit zo belangrijk? Aan de hand van modellen en voorbeelden laat Ferry Geertman mogelijkheden en beperkingen zien van statistiek en data-analyse bij het beoordelen van de interne beheersing.

 

Rabin Neslo: Cijferanalyse op statistische grondslag
Om te achterhalen wat de gesteldheid is van een organisatie wordt er door (externe) controleurs gekeken naar de instroom, transformatieslag en uitstroom van goederen en diensten en de interne beheersing op het geheel. Rabin Neslo zal in zijn presentatie aangeven waarnaar gekeken moet worden voordat je cijfer- of data-analyse uit de kast trekt en zal ingaan op hoe je de eerder genoemde processen kan bekijken en beoordelen. Dit aan de hand van simpele voorbeelden.

 

Paul van Batenburg: Steekproeven – back to basics
Paul van Batenburg gaat terug naar de basisvragen van steekproefcontrole: wat wil je doen, wat wil je meten, wat steek je, wat bereken je en hoe doe je dat. Tenslotte laat hij zien dat een (te) vaak in de praktijk gebruikte methode maar zelden terecht gebruikt wordt.

 

Willem Veldhuizen: Een toepassing
Aan het eind van deze middag passeren, aan de hand van een voorbeeld, onderwerpen uit voorgaande presentaties de revue. De casus betreft  de uitvoering van een steekproef waarbij de Controleaanpak Belastingdienst (CAB) het uitgangspunt is . Verwacht geen theoretische uiteenzetting, maar verwondert u zich samen met de presentator over de wereld van de statistical auditing. Een ding is zeker “Er zijn slechts twee dingen zeker in het leven: dood en… belastingen!”